Klimaat, duurzaamheid en landschap

Sanne Veldhuizen 15-09-2020
221 keer bekeken 2 reacties

Scroll naar beneden om  de video's te bekijken over de thema's en te reageren op de thema's.

In de eerste helft van 2020 zijn we met u in gesprek te gaan over de toekomst van uw leefomgeving. We hebben u toen gevraagd naar ambities en verbeterpunten voor de Bommelerwaard. Met dit platform, de ansichtkaartenactie, straatgesprekken en informatiebijeenkomsten hebben we op verschillende onderwerpen, zoals klimaatverandering en vergrijzing, input opgehaald en is er een analyse van het bestaande beleid geweest. Het resultaat van de beleidsanalyse en de eerste participatieronde zijn een waardenkaart met de belangrijkste waarden voor de Bommelerwaard, een overzicht van de trends, ontwikkelingen, waarden en kernopgaven voor vier thema’s:

 • Klimaat, duurzaamheid en landschap
 • Landbouw, economie, toerisme en cultuurhistorie
 • Milieu, gezondheid en leefbaarheid
 • Wonen, zorg en voorzieningen

Een uitleg van de verschillende thema's vindt u per thema onderaan deze pagina ook in een video.

De waardenkaart laat zien wat de bestaande kwaliteiten en kenmerken van de Bommelerwaard zijn. Ook laat de waardenkaart zien welke nieuwe opgaven op de verschillende gebieden van de Bommelerwaard afkomen. Deze waarden gaan een belangrijke basis vormen bij de afweging over initiatieven, als die niet in het bestemmingsplan of straks het omgevingsplan passen. 

Een toelichting van het proces tot nu toe en een uitgebreide uitleg van deze vervolgronde vindt u in dit document.

Bekijk hier de waardenkaart op groot formaat

Opgaven
Onderaan deze pagina kunt u reageren op de kernopgaven binnen de verschillende thema's. De kernopgaven kunt u per thema in dit document terugvinden. We zouden graag van u weten hoe we deze kernopgaven moeten invullen aan de hand van een aantal hulpvragen:

 • Hoe zou u deze opgave aanpakken?
 • Waar ziet u ruimte voor de aanpak van deze opgave of voor mogelijke oplossingen?
 • In hoeverre vindt u de aanpak van deze opgave dringend?
 • Ziet u koppelkansen of juist spanningen met andere opgaven?
 • Wat verwacht u van de gemeente bij de aanpak van deze opgave?
 • Wat kunt u zelf doen om bij te dragen aan de aanpak van deze opgave?

Denkt u (weer) mee? Onder iedereen die meedoet en zijn gegevens achterlaat verloten wij een pakket met heerlijke streekproducten uit de Bommelerwaard. Meedoen kan tot en met 24 december 2020. Vergeet niet om uw gegevens achter te laten als u mee wilt loten voor het streekpakket!

Praat hier mee over het thema klimaat, duurzaamheid en landschap.

Hier kunt u reageren op de kernopgaven binnen het thema klimaat, duurzaamheid en landschap. De kernopgaven kunt u in dit document terugvinden. We zouden graag van u weten hoe we deze kernopgaven moeten invullen aan de hand van een aantal hulpvragen:

 • Hoe zou u deze opgave aanpakken?
 • Waar ziet u ruimte voor de aanpak van deze opgave of voor mogelijke oplossingen?
 • In hoeverre vindt u de aanpak van deze opgave dringend?
 • Ziet u koppelkansen of juist spanningen met andere opgaven?
 • Wat verwacht u van de gemeente bij de aanpak van deze opgave?
 • Wat kunt u zelf doen om bij te dragen aan de aanpak van deze opgave?

Toekomstbeeld

 • Sturende rol of faciliterende rol van gemeente?
 • Grootschalige aanpak of kleinschalig met maatwerk?
 • Verantwoordelijkheid van gemeente (en regio) of verantwoordelijkheid bij inwoners/ ondernemers neerleggen?
 • Richten op behoud van bestaande waarden of vernieuwing en ontwikkeling van nieuwe waarden?
 • Onderscheid tussen dorpen of gebieden of overal dezelfde aanpak en invulling?

U kunt hieronder uw reactie achterlaten. 

Klimaat, duurzaamheid en landschap

Reageren

Twitter

2  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Gerrit. 23-10-20 om 16:59

De veiligheid van Zaltbommel, waar de meeste woningbouw plaats vindt, vind ik ovoldoende door de druk bevaren rivier de Waal, 

het spoor en Sachem, waar allerlei gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Inwoners van Zaltbommel zitten in een val bij calamiteiten, 

temeer omdat de uitvalswegen voor zoveel inwoners te klein zijn. Waarom daarom niet meer uitbreideng in de andere kernen van

de gemeente? Dit zou een veiligere oplossing kunnen zijn.

Ralph - Zaltbommel 12-12-20 om 15:24

Veel beleid wat betreft klimaat-duurzaamheid en landschap is al geschreven (of wordt geschreven). Ik ben van mening dat iedereen, dus huishoudens, bedrijven, gemeentes en dus ook de Bommelerwaard, elk zo veel mogelijk klimaatneutraal moeten zijn. Door onze ligging zijn er mogelijkheden voor "conventionele" groene energie uit grote windturbines en zonnepanelen, maar waarom proberen we ook niet meer met de waterkracht uit de rivieren te doen? Denk hierbij aan kleine turbines nabij de kribben. Verder nodigt het open landschap, met de mooie dijken, ook uit om lokaal met kleinere elegante turbines energie op te wekken (zoek op "flower turbines" op internet). Deze kleine vormen van energie-opwekking zijn weinig intrusief en kunnen daarom met respect ingepast worden in het landschap.

Cookie-instellingen