Wonen, zorg en voorzieningen

Sanne Veldhuizen 15-09-2020
145 keer bekeken 1 reacties

Scroll naar beneden om  de video's te bekijken over de thema's en te reageren op de thema's.

In de eerste helft van 2020 zijn we met u in gesprek te gaan over de toekomst van uw leefomgeving. We hebben u toen gevraagd naar ambities en verbeterpunten voor de Bommelerwaard. Met dit platform, de ansichtkaartenactie, straatgesprekken en informatiebijeenkomsten hebben we op verschillende onderwerpen, zoals klimaatverandering en vergrijzing, input opgehaald en is er een analyse van het bestaande beleid geweest. Het resultaat van de beleidsanalyse en de eerste participatieronde zijn een waardenkaart met de belangrijkste waarden voor de Bommelerwaard, een overzicht van de trends, ontwikkelingen, waarden en kernopgaven voor vier thema’s:

 • Klimaat, duurzaamheid en landschap
 • Landbouw, economie, toerisme en cultuurhistorie
 • Milieu, gezondheid en leefbaarheid
 • Wonen, zorg en voorzieningen

Een uitleg van de verschillende thema's vindt u per thema onderaan deze pagina ook in een video.

De waardenkaart laat zien wat de bestaande kwaliteiten en kenmerken van de Bommelerwaard zijn. Ook laat de waardenkaart zien welke nieuwe opgaven op de verschillende gebieden van de Bommelerwaard afkomen. Deze waarden gaan een belangrijke basis vormen bij de afweging over initiatieven, als die niet in het bestemmingsplan of straks het omgevingsplan passen. 

Een toelichting van het proces tot nu toe en een uitgebreide uitleg van deze vervolgronde vindt u in dit document.

Bekijk hier de waardenkaart op groot formaat

Opgaven
Onderaan deze pagina kunt u reageren op de kernopgaven binnen de verschillende thema's. De kernopgaven kunt u per thema in dit document terugvinden. We zouden graag van u weten hoe we deze kernopgaven moeten invullen aan de hand van een aantal hulpvragen:

 • Hoe zou u deze opgave aanpakken?
 • Waar ziet u ruimte voor de aanpak van deze opgave of voor mogelijke oplossingen?
 • In hoeverre vindt u de aanpak van deze opgave dringend?
 • Ziet u koppelkansen of juist spanningen met andere opgaven?
 • Wat verwacht u van de gemeente bij de aanpak van deze opgave?
 • Wat kunt u zelf doen om bij te dragen aan de aanpak van deze opgave?

Denkt u (weer) mee? Onder iedereen die meedoet en zijn gegevens achterlaat verloten wij een pakket met heerlijke streekproducten uit de Bommelerwaard. Meedoen kan tot en met 24 december 2020. Vergeet niet om uw gegevens achter te laten als u mee wilt loten voor het streekpakket!

Praat hier mee over het thema wonen, zorg en voorzieningen.

Hier kunt u reageren op de kernopgaven binnen het thema wonen, zorg en voorzieningen. De kernopgaven kunt u in dit document terugvinden. We zouden graag van u weten hoe we deze kernopgaven moeten invullen aan de hand van een aantal hulpvragen:

 • Hoe zou u deze opgave aanpakken?
 • Waar ziet u ruimte voor de aanpak van deze opgave of voor mogelijke oplossingen?
 • In hoeverre vindt u de aanpak van deze opgave dringend?
 • Ziet u koppelkansen of juist spanningen met andere opgaven?
 • Wat verwacht u van de gemeente bij de aanpak van deze opgave?
 • Wat kunt u zelf doen om bij te dragen aan de aanpak van deze opgave?

Toekomstbeeld

 • Voor welke voorzieningen is de gemeente tenminste verantwoordelijk?
 • Op welke wijze betrokkenheid en verantwoordelijkheid samenleving vergroten?
 • Beperkte groei met behoud kleinschalig, landelijk karakter of grote groei en ontwikkeling met behoud van voorzieningen, werkgelegenheid etc.?
 • Overal evenveel nieuwe woningen of meer woningbouw bij grotere kernen?
 • Voorzieningen vooral clusteren met behoud van kwaliteit en breed aanbod? Of in alle kernen (basis)voorzieningen behouden?

U kunt hieronder uw reactie achterlaten. 

Wonen, welzijn en voorzieningen

Reageren

Twitter

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Wiel Peeters, Zaltbommel 11-12-20 om 16:01

Omdat de Bommelerwaard een "eiland" is en alles met elkaar samenhangt maak ik geen onderscheid in de deelgebieden..

Vanwege het eiland en gezien de schaalgroootte van alle zaken die spelen is het nodig naar één gemeente te werken. Dan zijn ook de argumenten als eigenheid, identiteit en diversiteit het beste geborgd. De gewenste eigenexpertise is dan haalbaar.

Ieder eiland kent beperkingen; vanwege de schaarse grond en aantal inwoners is beperkte groei mogelijk. Na verbreding A2, de capaciteitsvergroting van het spoor door PHS, de afronding van doortrekking MaasWaalweg en ontsluiting van Nieuwaal alleen nog werken aan optimalisatie van deze infra. De 3 overwegen dienen planmatig met Prorail te worden weg gesaneerd. Worden steeds gevaarlijker, ook bij incidenten en omleidingen.

Verbeter de onvoldoende ecologische waterkwaliteit (voldoet niet aan KRW), ontstaan door 100 jaar tuinbouw. Bijvoorbeeld zoeken naar mogelijkheden structureel water in te laten vanuit de Waal bij Rossum/Hurwenen. Door de toevoer te verdelen over de sloten en beide weteringen vindt echte uitspoeling op termijn plaats en heeft Dunea straks weer schoonwater! Hiermee hangt oook samen dat 25 jaar toediening van vlokmiddel bij Wijk en Aalburg de hele bodem van de Dode Maasarm dood is. Ik plaats vraagtekens bij de regelmatige uitbaggering van de bodem die volgens mij al 25 jaar niet is gedaan.

Ontwikkel op termijn een echte ecologische verbindinsgzone ter hoogte van de Lieskampen tussen Waal en Maas. Mogelijk ook een doorlaat scheppen ter hoogte van Wellseind ter verbetering van de waterkwaliteit. De Hurnse Kil met nevengeul beter promoten voor voetgangers en fietsers. Prachtig gebeid dat te weinig wordt gezien. Ter hoogte van de fietscrosbaan een verpozingsplek in richten?

Vanwege de beperkte groeimogelijkheden bewust sturen op kleinschalige woningbouw voor alleenstaande en ouderen. Stimuleer ouderen van grotere wongen te gaan naar kleinere eenheid. Dat dient iedereen en bespaart ruimte. Deze bouw dient ook voor de gevraagde en gewenste aantallen arbeidsmigranten. Dat zorgt ook voor betere integratie.

De vervuilde A2 omgeving bij Zaltbommel verbeteren door wegsaneren van Sachem. Dat komt ook de externe veiligheid ten  goede. Chemische industrie heeft op die plek geen toekomst in onze moderne samenleving. 

Verder blijven werken aan verbetering van de fietsinfrastructuur met verpozing en ontspanning. De forten en kastelenroute uitrusten met "raststätten", sppelmogelijkheden ed. 

 

Cookie-instellingen