Doe mee

Scroll naar beneden om  de video's te bekijken over de thema's en te reageren op de thema's.

In de eerste helft van 2020 zijn we met u in gesprek te gaan over de toekomst van uw leefomgeving. We hebben u toen gevraagd naar ambities en verbeterpunten voor de Bommelerwaard. Met dit platform, de ansichtkaartenactie, straatgesprekken en informatiebijeenkomsten hebben we op verschillende onderwerpen, zoals klimaatverandering en vergrijzing, input opgehaald en is er een analyse van het bestaande beleid geweest. Het resultaat van de beleidsanalyse en de eerste participatieronde zijn een waardenkaart met de belangrijkste waarden voor de Bommelerwaard, een overzicht van de trends, ontwikkelingen, waarden en kernopgaven voor vier thema’s:

  • Klimaat, duurzaamheid en landschap
  • Landbouw, economie, toerisme en cultuurhistorie
  • Milieu, gezondheid en leefbaarheid
  • Wonen, zorg en voorzieningen

Een uitleg van de verschillende thema's vindt u per thema onderaan deze pagina ook in een video.

De waardenkaart laat zien wat de bestaande kwaliteiten en kenmerken van de Bommelerwaard zijn. Ook laat de waardenkaart zien welke nieuwe opgaven op de verschillende gebieden van de Bommelerwaard afkomen. Deze waarden gaan een belangrijke basis vormen bij de afweging over initiatieven, als die niet in het bestemmingsplan of straks het omgevingsplan passen. 

Een toelichting van het proces tot nu toe en een uitgebreide uitleg van deze vervolgronde vindt u in dit document.

Bekijk hier de waardenkaart op groot formaat

Opgaven
Onderaan deze pagina kunt u reageren op de kernopgaven binnen de verschillende thema's. De kernopgaven kunt u per thema in dit document terugvinden. We zouden graag van u weten hoe we deze kernopgaven moeten invullen aan de hand van een aantal hulpvragen:

  • Hoe zou u deze opgave aanpakken?
  • Waar ziet u ruimte voor de aanpak van deze opgave of voor mogelijke oplossingen?
  • In hoeverre vindt u de aanpak van deze opgave dringend?
  • Ziet u koppelkansen of juist spanningen met andere opgaven?
  • Wat verwacht u van de gemeente bij de aanpak van deze opgave?
  • Wat kunt u zelf doen om bij te dragen aan de aanpak van deze opgave?

Denkt u (weer) mee? Onder iedereen die meedoet en zijn gegevens achterlaat verloten wij een pakket met heerlijke streekproducten uit de Bommelerwaard. Meedoen kan tot en met 24 december 2020. Vergeet niet om uw gegevens achter te laten als u mee wilt loten voor het streekpakket!

Cookie-instellingen